UMĚLCI Z PĚTI
SVĚTADÍLŮ
15. 11. 2014 / 15:00
DISKUZNÍ PANEL: UMĚLCI A DEMOKRACIE
O inspirujících a varovných příbězích demokracie za účasti vystavujících umělců a kurátorů
Je demokracie na ústupu?
Jak funguje demokracie na různých úrovních — od městské čtvrti, města a velkoměsta k autonomní oblasti, malému a velkému státu, nakonec ke globálnímu měřítku?
Jak dnes globální trendy formují lokální demokratickou praxi a naopak?
Jaké jsou vyhlídky pro rodící se formy transnacionální a globální demokracie?
Panelisté
Paolo Cirio, Hannes Egger, Thiago Gonçalves, Michal Koleček & Zdena Kolečková, Daniel Latorre, Haimo Perkmann, Ebadur Rahman
Moderátor
Jaroslav Anděl
kavárna centra DOX
začátek v 16:00 hod
Nedělní diskuzní setkávání ve formátu, který nabízí šanci poznat zvídavé lidi a osvobodit se od myšlenkových schémat. Střetnutí praktika s teoretikem při odpolední kávě nebo čaji.
23 / 11 / 2014
Kvalita potravin ČR
B. Mrázková, regulace nadnárodních řetězců, Ekumenická Akademie Praha;
R. Vaněk, ředitel Pražského kulinárního institutu. Moderuje T. Uhnák.
30 / 11 / 2014
Kauza Činoherák Ústí
F. Nuckolls, Činoherák Ústí; O. Císař, Sociologický ústav AV ČR. Moderuje kurátor výstavy J. Anděl.
7 / 12 / 2014
Intelectual Property: The Fifth Horseman of Infocalypse
O. Profant, Pirátská strana; Z. Stuchlíková, advokátka, SLegal. Moderuje M. Leskovjan, FairArt.
Rezervace
stern@dox.cz
Program probíhá až do konce výstavy 16. 3. 2015
Další témata: e-demokracie a přímá demokracie, data žurnalismus a otevřené vládnutí, Dýchat Sudety aneb přítomná minulost v Ústí nad Labem, občané a lobbisté aneb tvorba zákonů v ČR, právní stát v ČR a další.
Kompletní program najdete na www.dox.cz